fbpx

Tilgængelighed for mennesker med handicap

0 Læs højt

Velkommen til verdens mest tilgængelige ferie, sport og konferencecenter

På Musholm ønsker vi, at alle mennesker uanset alder og handicap skal kunne følges ad. Inden for og udenfor. Gæster skal mødes af muligheder frem for begrænsninger. Det betyder ikke, at alle nødvendigvis skal kunne alt eller lige hurtigt. Men det betyder, at centret har tilbud til alle, og at alle kan udfordre deres egne grænser.
Musholm er bygget ud fra principperne om universelt design. Her definerer man tilgængelighed i et langt bredere perspektiv end blot særlig tiltag for en specifik målgruppe med særlige behov. Det byggede miljø skal være inkluderende for alle mennesker, og der være balance mellem æstetik og funktion.

Eksempler på Musholms tilgængelighed

Niveaufri adgang
Musholm er opført i et plan, men rundt om hallen ligger en rampe, der fører gæsterne op til et udsigtspunktet Himmelrummet, hvorfra man kan skue ud over Storebæltsbroen og Musholm Bugt. Rampen er med sit knaldrøde gulv og hvide streger tænkt som en aktivitet og en udfordring, som man måske ikke kan klare i første hug. El-Kørestolsbrugere kan uden besvær køre hele vejen op. Gangbesværede og manuelle kørestolsbrugere er måske nødt til at holde pause undervejs på de indlagte reposer.
Kan man ikke at tage turen op, er man altid velkommen tage elevatoren eller en indlagt trappe, der også er tænkt som træning.

Oplevelser og aktiviteter
På klatrevæggen i Musholms multihal er der kran og trisse, der kan hjælpe folk med funktionsnedsættelser med at klatre op. Svævebanen har forskellige ’sejl’, der er tilpasset folk med funktionsnedsættelser. I fitnessrummet er der god plads mellem maskinerne, og der er en særlig ergotrainer, som tilbyder personer med gangbesvær en tur på løbebåndet. Vores badehus på stranden har loftslift og badebriks, mens badebroen er kørestolstilgængelig.

Taktil information
Der er informationstavler ved indgangspartierne. Vi har så vidt muligt forsøgt at undgå ledelinier, idet disse er til stor gene for kørestolsbrugere og gangbesværede. Vi har i stedet anvendt håndlister med taktil information og materialeskift i belægning, eksempelvis træ – beton – metal – for at give svagseende bedst mulig information. Ved stien ned til stranden er der fx etableret opmærksomhedsfelt udført i chaussesten i 60 cm i hele stiens bredde.
På forpladsen, fra hovedindgangen ud til kanten af gangarealet / opmærksomhedsfeltet, er ”ledelinjen” en ”bane” med to rækker chaussesten på hver side. Dørmåtter fungerer som opmærksomhedsfelt mellem overgangen ude/inde.

Farver & kontraster
Farver, farvekontraster og belægningsskift til markering/lokalisering af indgangspartier, døre, dørkarme, fodlister og rum. Dette gælder også for produkter og inventar, der skal adskille sig med farve/kontrast i forhold til omgivelserne, herunder også el-kontakter.

Akustik
Der er teleslynge i alle mødelokaler og multihallens konferencedel, og akustikken i hallen er optimeret med hensynstagen til både hørehæmmede og folk med lav stemmeføring.

Belysning
Belysning bruges også som retningsorienterende lys og opsat med relativ kort afstand, der kan lede den besøgende frem til indgange og centrale steder på Musholm – Ferie, Sport og Konference.
Ved mødezoner, i restaurant og i konferencerum er der opsat mere direkte keglelys med høj farvekvalitet, for at skabe de bedste muligheder for samtale. Det ekstra lys er vigtigt for hørehæmmede, så der skabes bedre mulighed for mundaflæsning.
Udelys på fælles adgangsveje er retningsbestemt og blændfri og i en passende afstand, så der ikke opstår ”mørke pletter”.

Glasmarkering
Glaspartier og døre er markerede, så man kan skelne mellem dør og vinduesramme. Markeringen er i en højde, som tilgodeser personer med synshandicap.

Lifte
Der er ’travers lifte’ i 45 ud af 53 udlejningsenheder.

Ladestik
Der er etableret særlige områder med ladestik til crossere, så der stadig er plads til at passere gangene i kørestol.

Wayfinding og skiltning
Der er et stort oversigtskort i receptionen med taktile forklaringer i receptionen. Der er ligeledes taktile oversigtskort ved alle mindre indgange til centret.
Alle skilte er udover opdeling i farvezoner forsynet med taktil skrift og ikoner, som beskriver rummets anvendelse. Ved rumskiltene er der desuden opmærksomhedspunkter ved håndlister, således at man ved at der forefindes et skilt ovenfor.
Den fysiske skiltning er desuden suppleret med en elektronisk løsning, således at man kan scanne mindre oversigtskort ind på telefonen overalt på centret.
Der er også en digital information i reception, der giver oversigt over aktiviteter og tilbud.

Fotograf: Bo Nymann

Smarthometeknologi
Alle indvendige døre i fællesarealerne, samt i de 24 nye boliger er forsynet med automatisk døråbning.
I de nye boliger er gardiner og vinduer desuden elektroniske. Samtlige senge er elevérbare, således at de både understøtter natlæsning, TV-kiggeri og mennesker med funktionsnedsættelser. Såfremt man har behovet kan der monteres sengehest, men sengene ligner fuldstændig en traditionel hotelseng.

Toiletter og omklædningsrum
Der er plads til forskelle på Musholms toiletter. På døren til alle toiletter uden for boligerne er der piktogrammer, der fortæller, hvilket toilet der er tale om. Toiletterne varierer i størrelse, idet kørestolsbrugere kræver mere plads, mens gangbesværede og andre foretrækker mindre toiletter. Nogle toiletter er forsynet med elevérbar håndvask, elevérbart toilet med og uden bidétfunktion, loftlift og bad. Andre har helt almindelige toiletter og håndvaske. I fælleshuset ligger toiletterne ved siden af hinanden, så sports- og konferencegæster ikke skal lede længe efter et passende toilet.
I omklædningsrummene er alle bænkene elevérbare. I baderummene er der plads til en badestol.

Planter/kummer er sat, så de ikke forstyrrer de naturlige ganglinjer, af hensyn til blinde og svagtseende.

Receptionen
Skranken ved receptionen er i stærk kontrast til omgivelserne. Dette vil sammen med en person i receptionen, være med til, at blinde og svagtseende personer guides mod receptionen.
Receptionsdisken er i en højde, så kørestolsbrugere og knap så høje personer kan betjenes.

Hvilepladser – ude & inde
Der er på vejen til boligerne indrettet hvilepladser for hver 100 m.
Bænke udformes med en sædehøjde på 45 – 50 cm høje og 45 dybt, hvilket er vigtigt for, at gæsterne nemt kan rejse sig op. Der er etableret plads til kørestol, el-scooter/barnevogn ved siden af bænken.
Affaldsbeholder placeres i umiddelbar nærhed af bænk uden at være i vejen for kørestolspladsen.

Hylder, knager & spejle mm.
Generelt for alle toiletter er der opsat en hylde til fralægning af makeuppung, mobiltelefon, kateter mv. Ved bad er en fralægningsplads til tøj.
Der er opsat to kroge/knager i to højder til tøj/tasker, som skal kunne nås fra siddende og stående position. Stokkeholder er placeret under håndliste tættest på toilet. Sæbedispensere er placeret, så den ikke drypper på gulvet, og den kan nås fra siddende position. Sæbedispenser, og håndservietterne placeres på samme side. Toiletbørsten er udstyret med et lidt længere skaft, så den er lettere at nå. I møbleringen er der generelt tænkt i højdeforskelle, da nogle gæster har svært ved at komme op, hvis de først sidder, mens andre sidder i kørestol og derfor behøver lavere borde.

Udearealer
Belægningen på udearealerne gør det let for gæster at komme fra A til B, at orientere sig og kunne deltage. Samtidig skal stedet også fungere for kunder, der kommer på eksempelvis kursus og intet kender til hjælpemidler, taktile belægninger mv.

Parkeringspladser
I fordelingen af P-pladserne tages hensyn til de dårligt gående, da det er dem, der har problemer med de længere gåafstande.

Epilog

Musholmbyggeriet imødekommer behovene hos mennesker med forskellige funktionsnedsættelser – selv om behovene ofte ikke er de samme. Vi har tilstræbt, at tilgængeligheden bliver så indarbejdet i husets design og arkitektur, at man kun bemærker den, hvis man har brug for den. Hjælpemidler, der hjælper én type af mennesker, kan generere andre mennesker. Den blinde kan let støde hovedet ind i en loftlift på toilettet. Den gangbesværede føler sig ikke tryg på store toiletter, og kan ikke løfte foden over lede-linien til svagtseende – ligesom el-kørestols-brugeren mister kontakten til joysticket, hvis lede-linien skaber bump på vejen.

Derfor er en vigtig faktor i vores arbejde er også anerkendelsen af, at folk, der ikke har behov for nogle typer af hjælpemidler og særlige funktioner – samt folk, der har en usynlig eller kun let fremskreden funktionsnedsættelse, kan blive skræmt af at se på de hjælpemidler, som andre har behov for.

Ingen har lyst til at holde ferie i en tyk lugt af hospital eller plejehjem med hjælpemidler alle steder.

Selvom vi har forsøgt, at tænke tilgængelighed for alle, kan du givetvis finde steder, hvor vores løsninger ikke fungerer optimalt for alle grupper. Du må derfor meget gerne komme med gode ideer til løsninger, som vi kan arbejde videre med.

Vi ønsker, at Musholm skal være et eksperimentarium for tilgængelighedsløsninger, der kan inspirere det øvrige samfund, så det ikke kun vedbliver at være på Musholm, at mennesker med og uden handicap kan ’følges ad’.

Share.

Comments are closed.